Predicaten

Primeringen en predicaten

Falabella’s kunnen voor stamboekopname en primering worden aangeboden. De volgende categorieën kunnen voor een premie in aanmerking komen:

 • veulens,
 • enters en twenters,
 • merries van 3 jaar en ouder,
 • hengsten en ruinen van 3 jaar en ouder.

Te behalen premies:

 • eerste premie = Goud > 80,
 • tweede premie = Zilver < 79,75 en > 70,
 • derde premie = Brons < 69,75 en > 60.

De behaalde keuringsresultaten zullen op de achterzijde van het BVI worden vermeld via een afgestempelde sticker waarop datum en jaartal worden vermeld.

Heeft het paardje zelf geen premie behaald bij stamboekopname kan het paardje later opnieuw ter keuring wordt voorgedragen en wel worden geprimeerd en dan telt het hoogste resultaat en vervalt de score van de voorgaande keuring waar geen primering werd behaald. De resultaten worden wel door het stamboek bewaard in verband met mogelijke waarde voor onderzoek naar het ras met betrekking tot maturiteit.

Overige primeringen en predicaten

Veulenprimering:

Als veulen, jaarling en 2-jarige kan een Falabella meedoen aan de keuring en een 1ste, 2de of 3de premie halen. Deze tellen later mee voor het sterpredicaat.

Hoofdstamboekpredicaat:

Het hoofdstamboekpredicaat is voor alle Falabellapaardjes die een 1ste, 2de of 3de premie hebben behaald maar niet voldoende jeugdpremies. Hierdoor worden ze opgenomen in het hoofdstamboek. Het is een vereiste dat ze ook veterinair goedgekeurd zijn.

Het paardje zal een hoofdstamboekpredicaat krijgen in ruil voor het bestaande veulenpredicaat. Men spreekt dan van een stamboekmerrie of een stamboekhengst. Als het paard niet is gekeurd zal deze in het veulenboek blijven.

Sterpredicaat:

Het paardje moet minstens 2 jeugdpremies (1ste premie/goud of 2de premie/zilver) hebben behaald en in het hoofdstamboek opgenomen worden met een eerste premie (goud) om in aanmerking te kunnen komen voor het sterpredicaat. Vervolgens zal dit op het BVI vermeld worden. Men spreekt dan van een stermerrie of een sterhengst.

Kroonpredicaat:

Het kroonpredicaat kan aan stermerries en sterhengsten worden toegekend, op voorwaarde dat van de betreffende stermerrie minimaal 2 levende veulens en van de betreffende sterhengst minimaal 10 veulens zijn geregistreerd. De bevindingen bij de nakomeling is dus niet relevant voor het kroonpredicaat, enkel registratie bij het EFS voldoet. Vervolgens zal dit op het BVI vermeld worden. Men spreekt dan van een kroonmerrie of een kroonhengst.

Preferent predicaat:

 1. Een kroonmerrie kan het preferentschap verkrijgen op basis van de door de afstammelingen behaalde resultaten volgens onderstaande puntentelling. De punten van de nakomelingen worden opgeteld en er moet een minimaal aantal van 50 punten worden behaald. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat telt mee.
 2. Door de afstammelingen van een kroonhengst moeten minimaal 100 punten worden behaald.

Volgende resultaten van nakomelingen komen in aanmerking voor het preferent predicaat:

 • veulenpremie: 2 punten,

 • enterpremie: 4 punten,

 • twenterpremie: 6 punten,

 • derde premie (brons): 8 punten,

 • tweede premie (zilver): 10 punten,

 • eerste premie (goud): 12 punten,

 • sterpredicaat: 15 punten,

 • kroonpredicaat: 20 punten.