Registratie buitenlands paspoort

Door de huidige eisen van de EU-verordening is het verplicht om paarden en pony's met buitenlandse paardenpaspoorten te registreren in Nederland. Voor de registratie van een buitenlands paardenpaspoort ontvangt het EFS van een houder / eigenaar een aanvraag om de gegevens van een bestaand paspoort in de administratie vast te leggen. Dit verzoek moet ingediend worden via het formulier registratie gegevens buitenlandse paardenpaspoorten en vergezeld gaan van het betreffende paardenpaspoort.

Klik hier voor het formulier.

De aanvraag dient binnen 30 dagen na uitgifte van het paspoort plaats te vinden of binnen 30 dagen na invoer van het paard, als dit paard in Nederland blijft. Indien deze termijn verstreken is, zal RVO hiervan op de hoogte gesteld worden. Als paarden tijdelijk (niet langer dan 90 dagen) in Nederland verblijven in verband met wedstrijden of fokkerij-activiteiten hoeft dit niet.

Het paardenpaspoort wordt door het EFS gecontroleerd of het document aan de huidige eisen van de EU-verordening voldoet. Indien het paspoort voldoet en nog geen chip geregistreerd was, wordt deze door het EFS geregistreerd.

Voldoet het paspoort niet aan de geldende eisen, wordt het paspoort zo mogelijk aangevuld en worden de gegevens geregistreerd. De eigenaar / houder dient te zorgen dat de chip gecontroleerd is met een reader die ook niet ISO-chips kan uitlezen.

Indien het paspoort niet aan te vullen is wordt het paspoort ingenomen en ongeldig gemaakt. Door het EFS wordt er een nieuw paspoort uitgeven.  

Het (aangepaste) paardenpaspoort wordt door het EFS weer retour gestuurd na betaling van de factuur voor de kosten van de registratie in de database van RVO en de eventuele kosten voor het aanpassen van het paardenpaspoort.

De documenten kunt u aangetekend versturen naar:

European Falabella Studbook
T.a.v. Secretariaat
Sangeldijk 4
7451 MG HOLTEN
NEDERLAND

 

Uitgifte paspoorten binnen de EU na de Brexit:
Het is toegestaan om Nederlandse paspoorten uit te geven voor stamboekpaarden die zich bevinden in een ander EU land. Derde landen mogen geen paspoorten uitgeven voor in de Unie verblijvende paarden omdat in de Unie verblijvende paarden een paspoort moeten hebben uit een lidstaat. Per 1 januari 2021 behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie. Er mogen vanaf 1 januari 2021 dus geen paspoorten meer uitgegeven worden door het VK voor Nederlandse paarden. Nederlandse paarden met een Engels paspoort moeten zijn geregistreerd bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie; dit kan het EFS voor u verzorgen. Wanneer er dan op een later moment voor uw paard een duplicaat paspoort moet worden uitgegeven, dient deze uitgifte door het EFS verzorgd te worden.